Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

K1NZ USA 160m new band

Worked on 160m FT-8 mode using a roof mounted inverted L antenna with elevated radials. K1NZ Nicholas using also inverted L antenna . https://k1nz.com/160minvl.html . This is my first confirmed qso with USA on 160m band. Many thanks Nicholas 73 ..Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου