Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

3C0L Annobon island ATNO #305

Yuris/YL2GM and Kaspars/YL3AIW as 3C0L on the air from Annobon island in October 2017. Thanks guys for the new one 73 ..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου