Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

VO1HP Canada 160m new one

Yesterday VO1HP worked on 160m FT-8 mode using 50w on 17.5m roof mounted inverted L antenna with elevated radials . Great job Frank thanks for new band and LoTW confirmation 73 ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου