Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Latest driver v6.7.4.261 for FTdx-3000

Latest driver v6.7.4.261 for FTdx-3000 USB audio - virtual com ports (yaesu official website has old driver) .  http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου