Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

JA5EXW new band on 160m

Amazing JT65 contact on 160m yesterday  JA5EXW worked running 70w on 17 meter wire as inverted L with many elevated radials .Thanks Ben for new band 73 ..

Screenshot by SV3DVO


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου