Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

400th anniversary of the death of Miguel de Cervantes

2016 is the 400th anniversary of the death of Miguel de Cervantes, one of the greatest writers in Universal History. His most iconic novel, “Don Quixote” is the most edited and translated book in all Literature History, just behind The Bible.  more info  http://cervantes.ure.es/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου