Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

ARI DX CONTEST 2016 J43TR Patras DX GroupSV3QUVSV3AQO SV3DCX

SV3DCX SV3FUP

SV3QUP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου