Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

225th anniversary of the birth of Samuel Morse


The MRASZ – Hungarian Radio Amateur Society – would like to commemorate the 225th anniversary of the birth of Samuel Morse, the creator of the Morse alphabet.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου