Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

New one DXCC in my logs VP8STI South Sandwich #291

South Sandwich VP8STI (AN-009)  number #3 most wanted dxcc worked 30M and 40M CW with inverted L antenna power more than 400 w . Thanks for new one guys 73

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου