Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

New one DXCC in my logs K5P Palmyra atoll #292

Palmyra number #9 most wanted dxcc worked 30M  CW with inverted L multiband antenna power more than 400 w . Thanks for new one 73
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου