Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

MFJ-1026 vs electric noise

For those who have serious problems with noises maybe a noise canceller circuit is the only possible solution.The only thing you have to do is to install on a second antenna which will be able to hear the noises you wish to eliminate
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου