Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

New one DXCC in my logs KG4WV 10M SSB #289

Bill, W4WV and Keith, KE4KDY will be active again from Guantanamo Bay 9 October - 23 October 2015 as KG4WV and KG4DY.They will be active on 160 - 6m CW, SSB, RTTY, PSK.
Thanks for new one Bill 73


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου