Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Today 2 new DXCCs in my logs T2GC #287 E6GG #288

T2GC Tuvalu worked 40M CW 30M RTTY  #288  /  E6GG Niue 30M CW #289 Antenna inverted L 17.5 m with elevated radials power 500W.
E6GG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου