Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

My new multi band antenna

inverted L 17.5 m long with elevated radials 12m above ground


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου