Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

New Contest from UBA PSK63 Prefix Contest 2015

This is the new Contest from UBA the PSK63 Prefix Contest .More info http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-psk63-prefix-contest-rules . I operate 8 hours as Single Operator Single Band 40M - MO (max output 50W) .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου