Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

VU4KV new one DXCC #280


 Andaman and Nicobar Islands Neil Island Andaman (IOTA: AS 001)
Worked with 500w on inverted L wire antenna 30M CW RTTY 40M RTTY


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου