Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Good news 3D2AG/P in my logs 20m cw new one dxcc

Antoine de Ramon N'Yeurt, 3D2AG will be active from Rotuma Island 12-26 September 2014 as 3D2AG/P. Rotuma Island and nearby islands are located 646km north of Suva, Fiji.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου